1r A

 1r ESO A:

UNITAT 11 i 12: LES PLANTES.
Prova escrita: 24 de maig, pàgines 232, 233, 234, 235, 246, 247, 248, 250, 251, 253 i 254.
Cercar informació sobre un arbre i realitzar una exposició oral  17 de maig de 2016.

UNITAT 8: ELS ÉSSERS VIUS.
Prova escrita: 12 d'abril, pàgines 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174 i 175.
Per al 15 de març, dibuix de cèl·lula animal i cèl·lula vegetal.

UNITAT 7: ECOSISTEMES.
Prova escrita: 03 de març, pàgines 146, 147, 148, 149, 150 i 151.
Per al 23 de febrer, esquema pàgina 150.

TREBALL BLOC 1
ACTIVITATS Pàgines: 6, 7, 8, 9, 138 i 139. Lliurament dia 10 de març de 2016.

UNITAT 6: GEODINÀMICA INTERNA i EXTERNA.
Prova escrita: 04 de febrer, pàgines 120, 121, 122, 123 i 129.
Per al 02 de febrer, esquema de les pàgines 117 i 118.
Per al 26 de gener activitats 23, 25 i 27.
Per al 21 de gener acabar el model del volcà i cercar informació sobre l'erupció de 2010 del volcà Eyjafjallajökull.
 UNITAT 5: L'ATMOSFERA
Per al 12 de gener: resumir pàgines 103, 104 i 105, i activitats 11, 12, 13 i 16.
Acabar les preguntes "Llegim el temps al diari".
Gràfic de la composició de l'atmosfera pàg 97.
Acabar el model de les capes de l'atmosfera.
 UNITAT 4: LA HIDROSFERA
Per al 24 de novembre: activitat 38 i resum de la pàgina 77.
Per al 26 de novembre: pàg 78 i 79 definir, aigües subterrànies, riu, torrent, casquet polar, glacera d'alta muntanya, llac i llacuna. 
Per al 03 de desembre: activitat 22.
Prova escrita UNITAT 4: dimecres 09/12/15, pàgines74, 75, 77, 78, 79, 80 i 83. 
UNITAT 3: LA GEOSFERA. Deurebre;s.
Per al 10 de novembre: dibuixa el cicle de les roques. Activitat 14.
Per al  12 de novembre: PBL pàg 68.
Prova escrita UNITAT 3: dimarts 17/11/15 pàgines: 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 i 62. 
UNITAT 2: LA TERRA A L'UNIVERS. Deures.
Per al 06 d'octubre de 2015: 1, 2, 3, 4 i 5.
Per al 08 d'octubre de 2015: copiar pàgina 32.
Per al 13 d'octubre de 2015: 8, 9 i 10. Model Sol, Terra, Lluna.
Per al 20 d'octubre de 2015: 14, 15, 16 i 30. 
Per al 21 d'octubre de 2015: Mapa conceptual pàg 44
Prova escrita UNITAT 2: dimarts 27/10/15 pàgines 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 i 39.