dimecres, 8 de gener de 2014

Meteorologia senzilla


ESTACIÓ i APARELLS METEOROLÒGICS


- Després de mirar aquests dos vídeos i estudiar els aparells contesta les preguntes següents:

- Què és la METEOROLOGIA? i una estació meteorològica? - Quina informació ens dóna?
- Què són els aparells meteorològics?
- Quants aparells meteorològics coneixes?
- Quina funció té cadascun?

dilluns, 6 de gener de 2014

Tema 3: Atmosfera terrestre

Quina relació existeix entre l‘atmosfera i la meteorologia?

En aquest tema estudiarem l‘atmosfera i tot el que passa en aquesta capa de gas que envolta la Terra i per això  realitzarem les activitats següents! PREPARATS:

1- Observa atentament aquests dos programes de TV sobre la  meteorologia i anota al quadern totes les paraules relacionades amb el temps meteorològic. Fixa‘t també amb els mapes emprats per explicar el temps.


2- Contesta les preguntes següents
- Qué és la meteorologia?
- Quina relació hi ha entre l‘atmosfera i la meteorologia?
- Per a què serveix la meteorologia?
3- Cerca al diccionari o per internet totes les paraules, termes i conceptes relacionats amb la meteorologia que has escoltat en els dos programes i fes un glossari(vocabulari)
4- Creus que els meteoròlegs d‘ara saben més que els d‘abans? Mira això.....
- Quins tipus de mapes es feien i encara en fan servir per explicar el temps???
5- T‘ATREVEIXES A FER EL TEU PROPI PROGRAMA DEL TEMPS???? ENDAVANT