dimarts, 26 de maig de 2015

Tres vídeos dels invertebrats: artròpodes i no artròpodes

CONTESTA:
1- Quines característiques generals presenten els invertebrats?
2- En quins dos grups els podem classificar?
3- Esmenta tres exemples de cadascun.
4- Explica alguna utilitat d'alguns d'ells.

les abelles

Contesta:
1- Quin tipus d'invertebrat és l'abella?
2- Quines classes d'abelles trobam a un rusc?
3- Esmenta alguna característica de cadascuna d'elles.
4- Quina funció i importància ecològica tenen les abelles dins el medi ambient? què passaria si no existissin?

dimecres, 20 de maig de 2015

Com es nodreixen les plantes?

Observa la següent animació i contesta: Fes clic AQUÍ.

a.-Quin tipus d'energia necessita la planta per produir saba elaborada?

b.-Com s'anomena el procés on es produeix saba elaborada?

c.-Una vegada produïda la saba elaborada, cap a on es transportada?

d.-A més a més les plantes necessiten absorbir aigua i sals minerals, per on es produeix aquesta absorció?

e.-Com s'anomena la saba constituïda principalment per aigua i sals minerals? cap a on és transportada?

f.-Quin gas necessita a més a més la planta per a produir saba elaborada?

g.-Quin gas produeix la planta? 

h.-Cerca informació a internet sobre el tipus de teixit i vasos pels quals són transportades la saba bruta i la saba elaborada?

Molses i hepàtiques