dimarts, 26 de març de 2013

tema 10: El mòn vegetal

Després de veure aquest vídeo contesta les preguntes següents:
1.- Com definiríes les plantes?
2.- Quines són les seves característiques principals?
3.- Què passaria si desapareguessin les plantes?
4.- Quins tipus coneixes?
5.- Com es classifiquen?
6.- Quines parts presenten les plantes superiors? quina estructura intervé en la reproducció sexual de les plantes?