1r D


PROVA FINAL DE TOT EL CURS (OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS ALUMNES). Divendres 17/06/2016

Prova escrita UD 8, 11 i 12. Els éssers vius i Les plantes amb i sense flor. Dimecres 08/06/2016
Pàgines: 
- UD8: 166, 167 (1.2 NO), 168, 169, 171, 173, 174.
- UD11 i 12: 228, 230, 231, 232 (Hepàtiques NO), 233, 234, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, (Monocotilidònies i Dicotilidònies NO), 256.

UNITATS 11 I 12: LES PLANTES SENSE FLOR I AMB FLOR

Deures per al 03 de juny: 
- Realitza les activitats 19, 21, 24, 25 i 26 (pàg. 261)

Deures per al 30 de maig:
- Realitza el dibuix el fruit indicant totes les seves parts (pàgina pàg. 251)
- Realitza les activitats 8 i 9 (pàg. 252).

Deures per al 27 de maig:
- Realitza dibuixos de l'arrel i la fulla indicant totes les seves parts (pàgines 246 i 248)
- Realitza les activitats 2 i 4 (pàg. 247)

UNITAT 8: ELS ÉSSERS VIUS

Deures per al 20 de maig:
- Realitza l'esquema de la pàgina 178 i la fitxa de mots encreuats.

Deures per al 16 de maig:
- Completa l'esquema general sobre els éssers vius que vam iniciar al principi de la unitat.

Deures per al 13 de maig:
- Realitza les activitats 11, 12 (pàg. 174) i 32 (pàg. 181).

Deures per al 09 de maig:
- Llegeix la pàgina 173 (Classificació dels éssers vius).
- Copia el quadre verd de la pàgina 173 sobre la classificació dels éssers vius.

Deures per al 06 de maig:
- Llegeix el punt 2 de la cèl.lula de les pàgines 168 i 169.
- Realitza les activitats 5 i 6 (pàgina 169).
- Fes dos dibuixos: un de la cèl.lula animal i l'altre de la cèl.lula vegetal.

Deures per al 29 d'abril: 
- Llegeix els punts 1 i 1.1 de les pàgines 166 i 167. 
- Realitza les activitats 1 i 2 (pàgina 167)

UNITAT 7: ELS ECOSISTEMES

CANVI Prova escrita UD7. Els ecosistemes. Dilluns 25/04/2016 (pàgines 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155).

Deures per al 22 d'abril: Realitza l'esquema i totes les activitats de la pàgina 158.

Deures per al 15 d'abril: 
- Llegeix la pàgina 155 sobre els ecosistemes terrestres i realitza un esquema de les seves principals característiques. 
- Acaba a casa l'activitat de mots encreuats sobre els ecosistemes (fitxa).

Deures per al 13 d'abril: Llegeix les pàgines 150 i 151 i realitza les activitats 5, 6, 7 i 8.

Deures per al 21 de març: Activitats 3 (pàg. 149), 17, 20, 21 i 24 (pàg. 159).

Deures per a les vacances de Setmana Santa: Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 (pàgines 138 i 139). Són activitats obligatòries de recuperació del bloc I i per a pujar nota!!!

Deures per al 18 de març: Posa el títol del nou tema al quadern: Unitat 7. Els ecosistemes. 
Llegeix les pàgines 146 i 147 i realitza dos esquemes, un general dels components dels ecosistemes i un altre dels components del biòtop. Realitza les activitats 1 i 2 (pàg. 147).

UNITAT 6: LA DINÀMICA INTERNA DE LA TERRA I EL RELLEU

Prova escrita UD6. La dinàmica interna de la Terra. Divendres 11/03/2016 (pàgines 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128 i 129).

Deures per al 07 de març: Activitat de mots encreuats (la fitxa s'ha d'enganxar al quadern) i dibuixos acurats d'un plec, una diàclasi i una falla.

Deures per al 04 de març: Res.

Deures per al  02 de març: Activitats 1, 2 i 3 (pàg. 117), 10 (pàg. 123), 25 (pàg. 134).

Deures per al 26 de febrer: Llegeix la pàgina 122 del llibre sobre els terratrèmol i respon les següents preguntes: 

1. Què és un terratrèmol?
2. Què és l'hipocentre?
3. Què és l'epicentre?
4. Quins 3 tipus d'ones sísmiques es produeixen quan té lloc un terratrèmol?
5. Quines dues formes es poden utilitzar per a mesurar la intensitat d'un terratrèmol?

Deures per al 22 de febrer: Totes les activitats de la fitxa que us he donat a classe (Fitxa d'activitats UD6. La dinàmica interna de la Terra).

Deures per al 17 de febrer: Fes 5 dibuixos dels diferents tipus de límits entre plaques litosfèriques (divergents, convergents i transformants) assenyalant quins tipus de plaques intervenen, quin procés té lloc en cada límit i quin és el resultat. Pots consultar la informació de les pàgines 117 i 118.

Deures per al 15 de febrer: Activitats 7, 8, 9, 22 i 23. Cerca informació sobre l'erupció del volcà Eyjafjallajökull (Islàndia) en el 2010 i elabora una notícia amb els esdeveniments més importants en relació a aquest tema en el quadern.

UNITAT 5: L'ATMOSFERA

Prova escrita UD5. L'atmosfera: Dilluns 08/02/2016 (pàgines 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 i 104 i totes les activitats; també podeu consultar la presentació del blog L'atmosfera.

Deures per al 03 de febrer: 
Llegir les pàgines 103 i 104 i realitzar les activitats 11, 12, 13.

Deures per al 27 de gener: Elaborar una gràfica pintada de la composició de gasos de l'atmosfera (mirau la gràfica de la pàgina 97) incloent les principals característiques de cada gas.

Deures per al 25 de gener: Activitats 3, 5, 6, 25 i 41.

Deures per al 20 de gener: Posar el títol del nou tema (Unitat 5. L'atmosfera) i copiar el punt 1 de la pàgina 94 (Característiques de l'atmosfera) sense els requadres verds.

UNITAT 4: LA HIDROSFERA

Prova escrita UD4. La hidrosfera: Dilluns 18/01/2016 (pàgines 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83).

Deures per al 13 de gener: Llegir l'apartat de les aigües oceàniques i l'aigua atmosfèrica (pàg. 80) i elaborar un esquema amb les principals característiques d'aquestes aigües i els tipus de moviments que presenten.

Deures per a les vacances de Nadal:

- Cerca 2 notícies de premsa d'Eivissa relacionades d'alguna manera amb la hidrosfera (per exemple, contaminació del mar o de l'aigua subterrània, consum excessiu o malbaratament d'aigua, problemes amb les depuradores, etc.). Enganxa les notícies al quadern i fes el resum de cadascuna.

- Cerca 10 mesures per estalviar aigua a la vida quotidiana i escriu-les al quadern. Després, tria les 2 mesures que més t'agradin i escriu-les en un full en blanc acompanyades d'algun dibuix que representi el missatge de cadascuna. Després els penjarem a classe.


Deures per al 16 de desembre: Dibuix del cicle de l'aigua amb l'explicació de les diferents fases (pàgina 77).

Deures per al 14 de desembre: Elaborar un esquema de les característiques de l'aigua (pàgina 74) i realitzar l'experiment del got d'aigua al congelador.

UNITAT 3: LA GEOSFERA

Treball per a l'11 de desembre: Els impactes ambientals de les explotacions de minerals i roques.

Prova escrita UD 3. La geosferaDivendres 04/12/2015 (pàgines 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 i 62).

Deures per al 02 de desembre: Copiar els dos quadres verds de la pàgina 62 (explotacions superficials i explotacions subterrànies). I fer l'esquema de la pàgina 66.

Deures per al 25 de novembre: Activitats 23 i 4.

Deures per al 23 de novembre: Activitat 27

Deures per al 16 de novembre: Activitats 5 i 6

Deures per a l'11 de novembre: Activitats 21 i 26

UNITAT 2: LA TERRA A L'UNIVERS

Prova escrita UD 2. La Terra a l'univers: Divendres 06/11/2015

Deures per al 04 de novembre: Activitats 14, 15 i 16 i Activitats de síntesi de la pàgina 44.

Deures per al 30 d'octubre: Activitats 31 i 37. Copiar quadres verds de la pàgina 40.

Deures per al 26 d'octubre: Activitat. Relaciona cada tipus d'astre amb la característica que li correspon. Activitats 17, 18 i 19.

Deures per al 21 d'octubre: Activitats 8, 9 i 10. Taula dels planetes. Preguntes sobre el vídeo "Origen de la Terra":
- Com s'ha format els planetes del sistema solar?
- De què depèn la mida d'un planeta?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada