dilluns, 1 de febrer de 2016

Tema 6: La dinàmica interna i externa

- Què estudiarem en aquest tema?
1- La dinàmica interna de la Terra: Tectónica de plaques,plecs i fractures, volcans i terratrèmols.
2- La dinàmica externa de la Terra: Meteorització (física i química), erosió, transport i sedimentació. Agents geològics externs: aigua,vent i els éssers vius.
3- El relleu: granític, càrstic i volcànic.
4- Mapes topogràfics.
- Què farem per treballar aquests punts?
a- Anomanarem i pintarem en un mapa les plaques tectóniques de la superfície terrestre. Observarem vídeos sobre les plaques tectóniques i els seus moviments. 
b- Identificarem i reconeixarem deformacions geològiques com plecs i falles en diverses fotografies de camp.
c- Elaborarem un glossari de conceptes geològics.
d- Diferenciarem entre meteorització i erosió
e- Aixecarem un perfil topogràfic en paper mil.limetrat.
f- Construirem un volcà.
- Com s‘avaluarà?
1- Valorant la participació i interès a classe.
2- Avaluant els deures i les tasques realitzades a la llibreta
3- Realitzant una prova escrita. 

COMENCEM!!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada